Compliance

shutterstock_233326516

In de financiële sector betekent de term ‘compliance’ het naleven van wet- en regelgeving. De afgelopen jaren hebben financiële instellingen steeds meer regels opgelegd gekregen van de overheid en financiële toezichthouders. Met deze regels wordt beoogd de stabiliteit en klantgerichtheid van het financiële stelsel te bevorderen.

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kun je hier onze klachtenprocedure vinden.