Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

Leeswijzer voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Waar kun je op letten als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wilt afsluiten? Natuurlijk in de eerste plaats de premie: het bedrag dat je per maand of per jaar betaalt voor de verzekering. Een premie kan iedereen opzoeken of uit (laten) rekenen. Je zult zien dat de premies van verzekeraars soms erg dicht bij elkaar liggen. Welke verzekeraar moet je dan kiezen? Het is verstandig om de voorwaarden te kennen en te vergelijken. Op deze pagina lees je alles over de voorwaarden bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Direct naar:
Toetsing arbeidsongeschiktheidInkomenscorrectieEigen risico termijn
Eindleeftijd verzekeringHoogte verzekerd bedragIndexatie verzekerd bedrag
Indexatie uitkering

Voorwaarden verzekering arbeidsongeschiktheid - Werknemer op krukken

Toetsing arbeidsongeschiktheid

De toetsing van arbeidsongeschiktheid vindt op de volgende drie manieren plaats:

  1. Gangbare arbeid: Bij beoordeling naar gangbare arbeid wordt rekening gehouden met algemeen geaccepteerde arbeid. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het beroep, opleidingsniveau en werkervaring. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat uit van gangbare arbeid. Bijvoorbeeld: een tandarts die nog wel het beroep van vuilnisman uit kan oefenen is niet (volledig) arbeidsongeschikt. Gangbare arbeid komt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen weinig voor.
  2. Passende arbeid: Bij beoordeling naar passende arbeid wordt rekening gehouden met het beroep, de opleiding en werkervaring. Bijvoorbeeld: het beroep vuilnisman is voor een tandarts niet-passend. Wanneer de tandarts nog wel het beroep van jurist uit kan oefenen dan zal dit wel als passende arbeid worden gezien.
  3. Beroepsarbeidsongeschiktheid: Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden.

De laatste twee geven een ruime dekking en is dat is voor hoogopgeleide mensen belangrijk.

Inkomenscorrectie

De verzekering kan het verzekerd bedrag op de polis uitkeren of een inkomenscorrectie toepassen. De inkomenscorrectie kan plaatsvinden op twee manieren:

  1. De verzekerde som is lager dan 80% van je laatstverdiende inkomen. Er vindt een correctie plaats van de uitkering naar 80% van het laatstverdiende loon.
  2. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid verdien je nog inkomen. De hoogte van dit inkomen wordt gekort op de uitkering.

Een verzekering zonder inkomenscorrectie heeft dus een ruimere dekking.

Eigen risico termijn

De eigen risico termijn bepaalt vanaf welk moment een arbeidsongeschiktheidsuitkering begint. Dit lees je terug in de voorwaarden. Als de eigen risico termijn één maand is dan zal de uitkering na één maand van arbeidsongeschiktheid plaatsvinden. Hoe langer de eigen risico termijn, hoe lager de premie.

Eindleeftijd verzekering

Een eventuele uitkering eindigt op de datum dat de verzekerde de eindleeftijd op de polis heeft bereikt. Hoe lager de eindleeftijd is, hoe lager de premie.

Voor jonge mensen zonder opgebouwd vermogen, is het belangrijk dat de eindleeftijd doorloopt tot de pensioengerechtigde leeftijd. Anders kan het gebeuren dat er geen inkomen is en er tevens geen middelen zijn om het niet bestaande inkomen op te vangen.

Hoogte verzekerd bedrag

Je kunt maximaal 80% van het laatstverdiende inkomen verzekeren. Als de verzekeraar in de voorwaarden over een dagbedrag spreekt, dan kun je dit bedrag maal 365 vermenigvuldigen om het bruto jaarbedrag te krijgen.

Indexatie verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks naar boven aangepast, bijvoorbeeld met eenzelfde percentage als de inflatie of een vast percentage. De premie zal door het hogere verzekerd bedrag ook iets stijgen.

Indexatie uitkering

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt wordt de uitkering jaarlijks naar boven aangepast, bijvoorbeeld aan de hand van de looncijfers van het CBS of met een vast percentage. Voor jonge mensen is dit een belangrijke voorwaarde. De koopkracht van een gelijkblijvende uitkering kan over een langere periode door de inflatie aanzienlijk afnemen. Hoe beter de indexatievoorwaarden zijn, hoe beter de dekking is en hoe hoger over het algemeen de premie is.

____________________________________________________________________

De drie meest gekozen aanbieders door hoogopgeleiden

Bij het vergelijken van aanbieders voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering komen we bij dezelfde beroepen en leeftijden vanzelfsprekend ook vaak op dezelfde aanbieders uit. We hebben de voorwaarden van de drie meest populaire verzekeraars onder onze klanten schematisch voor je op een rij gezet.