Vraag en antwoord

Heb je een vraag over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? We hebben de meest gestelde vragen én antwoorden voor je op een rij gezet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Moet ik al in de startfase van mijn onderneming nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een inkomen uitkeert als je zelf niet meer kunt werken. Voor hoogopgeleiden is aan het begin van de carrière het potentieel om in de komende jaren inkomen te verdienen relatief groot. In de jaren dat je werkt, verzilver je het talent, de opleiding en de arbeidskracht in daadwerkelijk inkomen en financieel kapitaal. Wanneer je een behoorlijke hoeveelheid kapitaal hebt opgebouwd is een arbeidsongeschiktheidsverzekering minder belangrijk. Maar juist als je nog weinig kapitaalkrachtig bent maar wel veelbelovend, is het van belang om het scenario van langdurige arbeidsongeschiktheid goed af te dekken.

Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zelf geld sparen is absoluut een goede gewoonte. Door zelf een financiële buffer te hebben, kan voor een bepaalde periode het inkomensverlies opgevangen worden. Voor de meeste ondernemers geldt echter dat zij nog niet geheel financieel onafhankelijk zijn en dus bij langdurige arbeidsongeschiktheid nog steeds een inkomenstekort zullen tegenkomen. Zolang dit risico bestaat, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een belangrijke verzekering.

Een goede spaarbuffer (of desnoods een broodfonds) kan er wel voor zorgen dat je kunt kiezen voor een langere eigen risico periode. Hoe langer het gekozen eigen risico, hoe lager de premie voor de verzekering.

Ik ben in loondienst, heb ik dan ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

In loondienst kun je op drie manieren een verzekering hebben voor het arbeidsongeschiktheidsrisico:

  • Via de overheid
  • Doordat de werkgever aanvullende verzekeringen heeft afgesloten. Welke verzekeringen er eventueel afgesloten zijn kun je in de secundaire arbeidsvoorwaarden vinden. Kom je er niet uit, vraag dit dan na bij de personeelsafdeling. Vanzelfsprekend kunnen wij jou en je werkgever ook op dit gebied adviseren
  • Eigen verzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering maar ook bijvoorbeeld een vaste lasten verzekering)

Afhankelijk van wat er al geregeld is, kan het verstandig zijn om zelf een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Met name in de volgende situaties is goed advies hierbij van belang:

  • je hebt relatief hoge vaste lasten, bijvoorbeeld door een hypotheek
  • je bent (voor een groot deel) kostwinner van een gezin
  • je hebt een inkomen hoger dan €52.000 (dit is het maximum inkomen voor de dekkingen via de overheid)
  • de werkgever heeft geen of slechts gedeeltelijk aanvullende verzekeringen afgesloten

Wanneer één of meerdere van deze punten op jouw situatie van toepassing zijn, kan het verstandig zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wij helpen je graag met advies hierbij. 

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

De premie berekent een verzekeraar op basis van meerdere variabelen. Dit zijn in ieder geval de leeftijd, het te verzekeren bedrag, de eigen risico termijn, de eindleeftijd en of de uitkering jaarlijks verhoogd wordt of niet. Daarnaast is het beroep een belangrijke factor. De meeste hoogopgeleiden vallen in relatief gunstige beroeps- of risicoklassen.

Er kan ook recht bestaan op kortingen. De meestvoorkomende zijn starterskorting, korting via een beroeps- of branchevereniging en commerciële korting. Onze adviseurs kunnen je precies vertellen welke kortingsmogelijkheden er bij welke verzekeraar bestaan.

Een beperking van de situaties waarin een verzekeraar uit dient te keren kan een premiekorting opleveren. Denk hierbij aan uitsluiting van bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid (bijv. van psychische klachten) of het pas recht hebben op een uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage hoger dan 45%. Kijk uit met deze beperkingen! Een verzekering is juist bedoeld om niet verwachte grote financiële risico’s af te dekken.

Kom ik in aanmerking voor korting?

Vaak kunnen wij je helpen om korting te krijgen op de premie. Dit kan een starterskorting zijn van tientallen procenten per jaar in de eerste jaren of een commerciële korting voor bepaalde beroepen. Een starterskorting kun je overigens ook vaak krijgen als je geen starter meer bent. De feitelijk correcte naam is dan instapkorting.

Daarnaast is er via brancheverenigingen soms recht op korting, een voorbeeld is BaliePlus voor advocaten. Voor medici is er vaak via een ziekenhuis of maatschap een mogelijkheid om voor korting in aanmerking te komen. Wij kennen de mogelijkheden om voor korting in aanmerking te komen, wil je weten welke mogelijkheden er voor jou zijn, neem dan contact,met ons op.

Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid?

Eén van de standaard keuzes bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is of je arbeidsongeschiktheid definiëert op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of op basis van passende arbeid.

Als je zekerheid wenst dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkeert wanneer je beperkt bent in het uitvoeren van je huidige beroep, dan is beroepsarbeidsongeschiktheid de beste keuze. De keuze voor passende arbeid betekent dat er wordt bekeken of er nog beroepen zijn die je met de aanwezige beperking nog kunt uitvoeren. verdien je met een ander beroep nog een bepaald inkomen, dan geldt dit inkomen voor de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid. Bij passende arbeid is de uitkering vanuit de verzekering normaal gesproken lager en het is minder inzichtelijk (voor jezelf) hoe het percentage arbeidsongeschiktheid bepaald is. Bij een dekking met beroepsarbeidsongeschiktheid is er meteen recht op uitkering wanneer je jouw huidige werk niet meer volledig kunt uitvoeren. 

Welk bedrag kan ik verzekeren?

De regels voor het maximaal te verzekeren bedrag verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Meestal is 80% van het huidige inkomen het maximum, sommige verzekeraars gaan tot 90% van het inkomen.

Daarnaast is niet altijd duidelijk wat het inkomen is. Zeker voor starters is moeilijk te voorspellen hoe het inkomen er in de eerste jaren uitziet, zeker omdat vaak ook in de onderneming geïnvesteerd moet worden. Soms is er ook sprake van een inverdienregeling (dit komt bij maatschappen van artsen en adovcaten vaak voor): de ene verzekeraar ziet het hele maatschapsaandeel als inkomen dat verzekerd kan worden, de andere verzekeraar ziet alleen het toegedeelde winstaandeel als inkomen.

Of afschrijvingen, bonussen, uitgekeerde dividenden, etc. tot het inkomen gerekend worden is ook afhankelijk van de voorwaarden van de verzekeraar. Bespreek daarom zeker als je een relatief hoge dekking wenst met jouw financieel adviseur wat je wil verzekeren en of dit mogelijk is bij de gekozen verzekeraar.

Als ik starter ben, welk inkomen mag ik dan verzekeren?

Met name voor startende ondernemers is het in de eerste jaren moeilijk te onderbouwen wat het inkomen op lange termijn zal zijn. Er moet aannemelijk gemaakt worden dat er een bepaald inkomen verdiend kan worden. Vaak kijkt een verzekeraar ook naar wat je verdiende voordat je ondernemer werd. Vaak wordt er in het eerste jaar uitgegaan van wat je zelf verwacht te gaan verdienen. Het is dan van belang om na afloop van het eerste jaar te beoordelen (samen met jouw financieel adviseur) in hoeverre de verwachtingen uitgekomen zijn. Soms in aanpassing van het verzekerd bedrag naar beneden óf naar boven dan gewenst.

Een tweede aspect is of er na het opstarten van de onderneming een hoger inkomen verwacht wordt. Veel startende ondernemers houden hun salaris laag en zorgen dat de kosten beperkt blijven. Naarmate de onderneming groeit, kan het uitgekeerde salaris stijgen maar af en toe -door investeringen- ook dalen. Kan een verzekeraar begrijpen dat de verdiencapaciteit hoog is maar het feitelijke inkomen laag? En staat men dan toe dat je toch een wat hoger inkomen verzekert? De mate van inleven en meedenken verschilt tussen verzekeraars. Wij helpen je graag met het vinden van een passende oplossing.

Ik krijg een inverdienregeling aangeboden, welk inkomen mag ik verzekeren?

Met name voor artsen en specialisten is het gebruikelijk dat wanneer je je inkoopt in een maatschap dat je nog niet meteen het volledige maatschapsaandeel als winst uitgekeerd krijgt. Vaak wordt een inverdienregeling afgesproken waardoor je in de eerste jaren slechts een deel van het gebruikelijke winstaandeel uitgekeerd krijgt. De vraag bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in deze situatie vaak wat het maximaal te verzekeren inkomen is. Is dit het uitgekeerde winstaandeel of het totale deel dat je als maat kunt verdienen. De voorwaarden over hoe een verzekeraar hiermee omgaat zijn per aanbieder verschillend.

Is het verstandig om de verzekering op naam van mijn onderneming te zetten of juist niet?

Twee argumenten voor het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé zijn:

  • Als de BV failliet gaat of er wordt beslag gelegd op de bezittingen, dan is er geen dekking meer bij arbeidsongeschiktheid. Zeker in een uitkeringsfase zou dit heel vervelend zijn;
  • De premie is in privé aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (het belastbaar inkomen in Box 1 wordt lager, net als bij het recht op hypotheekrenteaftrek of lijfrentepremies voor aanvullend pensioen). In de BV zou de premie aftrekbaar zijn van de winstbelasting, dit tarief is lager; de aftrek in de BV is daarom minder dan in privé.

Meestal is het om deze redenen verstandiger om de verzekering in privé af te sluiten. Maar dit kan van situatie tot situatie verschillen. Overleg daarom met jouw financieel adviseur en eventueel met de accountant in hoeverre deze twee argumenten van toepassing zijn.

Welke verzekeringen zijn belangrijk en welke verzekeringen niet?

Als je afgestudeerd bent en nog relatief aan het begin van je carrière staat, heb je misschien nog niet heel veel kapitaal opgebouwd. Toch ben je veel waard. Door de genoten opleiding en de vele jaren die je kunt werken, zet je arbeidskracht (human capital) om in fysiek kapitaal zoals een eigen woning en spaar- en beleggingstegoeden. Eén van de belangrijkste risico’s hierbij is arbeidsongeschiktheid.

Om ervoor te zorgen dat je een bepaald inkomen minimaal behoudt, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Er kunnen echter ook andere risico’s optreden die dusdanige financiële gevolgen hebben dat het nodig is om ze te verzekeren. Dit zijn normaal gesproken een ziektekostenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (niet te verwarren met de WA-verzekering die alleen schade dekt die veroorzaakt is door een motorvoertuig) en een ongevallenverzekering. Daarnaast zijn afhankelijk van de situatie andere verzekeringen nog van belang zoals een opstalverzekering als je een eigen huis hebt of een overlijdensrisicoverzekering als je kostwinner voor een gezin bent.

Vanzelfsprekend helpen we je en jouw bedrijf graag met een risico analyse en advies.

Staat je vraag er niet tussen of wil je graag advies bij het vergelijken en afsluiten van de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem contact met ons op!